nbu

Румен Веселинов
Въведение в статистиката

                   

Menu


 

График и теми


Час Дата* Тема** Лекции

Домашно

    21.2 Няма занятия  

 

1
1
28.2
 
Изисквания за курса.Въведение.
L01_1
 
2
Средни
L01_2
 
2
1
7.3
 
Разсейване
L02
Dom.1
2

Упражнение Gretl link Help

 

3
1
14.3

Вероятности

L03
Dom.2
2
Упражнение
 
 
4
1
19.3
събота

8:00-9:30 зала 417 k1
 
Dom.3
2
Нормално разпределение    
5
1
21.3
Тест 1. Open book.
 
 
2
Решение на теста.
 
 
6
1
28.3
 
Доверителни интервали.
L06
 
2
Упражнение
 
 
7
1
4.4
 
Тест на хипотези, една извадка.
L07
Dom.4
2
Упражнение
 
 
8
1
11.4
 
Тест на хипотези, две извадки. 
L08
Dom.5
2
Упражнение
 
 
9
1
18.4
 
Упражнение
Dom.6
2
10
1
2.5
 
Няма занятия.
 
 
2
 
 
 
11
1
9.5
 
Няма занятия.
L09
 
2
 
 
 
12
1
16.5
 
Няма занятия.
L10
Dom.7
2
   
 
13
1
 23.5
Няма занятия.  
Dom.8
2
 
 
    28.5 събота Отучване.
13:00-16:10 705 II k

   
    29.5 неделя Отучване.
11:20-14:30 705 II k
   
14
1
30.5
 
Тест 2. Open book.  
 
2
Решение на теста.    
15
1
6.6
 
Освобождаване от изпит.
 
 
2
   
 
 
11.7
 
8:00-9:30  305 II k
Семестриален изпит. Open book.
                            * Датите подлежат на промяна.
                          ** Преподавателят си запазва правото на промени в програмата.