Румен Веселинов
Demetra+

                   

Menu


 

График и теми


  Тема

Slides

1
Инсталационни файлове
Link
2
Ако Деметра+ не чете Excel

Link

3
Пълно ръководство на английски
4

Кратко ръководство на български

5
Календар за България 1998-2012
6
Данни M
7
Данни Q